Augustusweg 32, 3453 KS De Meern (030) 662 12 54

Onzekleine lettertjes

Uniforme Voorwaarden Horeca

Balijepark restaurant hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca.
Download UVH Nederlands (PDF).

Disclaimer

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden door Balijepark restaurant. Dit is echter geen garantie dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Balijepark restaurant kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen, bijvoorbeeld schade of gederfde winst, als gevolg van het gebruik van deze informatie, het vertrouwen op deze informatie of acties ondernomen op basis van deze informatie. Ook kan Balijepark restaurant niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site.

Copyright

De inhoud van de site is eigendom van Balijepark restaurant. Alle rechten zijn voorbehouden aan Balijepark restaurant. De inhoud is alleen voor persoonlijk gebruik en mag niet vermenigvuldigd, gepubliceerd of opgenomen in databestanden of softwareprogramma’s zonder schriftelijke toestemming van Balijepark restaurant. Ook het kopiëren van (delen van) de informatie, anders dan voor persoonlijk gebruik, is niet toegestaan.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van een nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen de gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers);
Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: Balijepark restaurant.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Bel ons
Reserveer